ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ

Videos


8 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာန ဆောင်ရွက်ချက်များ

7 တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်အားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးပညာပေးအစီအစဉ်

6 အများပြည်သူအသိပညာပေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

5 တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ၂

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့်စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ၁

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ် စတင်ကျင့်သုံးခြင်း

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ် သရုပ်ပြဗွီဒီယို

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးပညာပေး ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုအား ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်း

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဗွီဒီယို

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား MRTV သတင်း ဗွီဒီယို

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းVedio

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ