တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးညီညီစိုး

တရားသူကြီးချုပ်ဦးညီညီစိုးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်

Read More
Judge Image

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးမြင့်အေး

တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးမြင့်အေး အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ မွန်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်၏ တရားသူကြီးအဖြစ်

Read More
Judge Image

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ညိုမီစံ

မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ညိုမီစံကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ