ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျိုက်မရောမြို့နယ်တရားရုံး၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ